ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหินตก ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน
  รายละเอียด : เพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน กรณีการเปลี่ยนชื่อ การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน