ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564
  รายละเอียด : ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปผู้ใดติดป้าย หรือ ผู้ครอบครองป้ายเพื่อการโฆษณาและหารายได้จะต้องชำระภาษีป้ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 362 คน