ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลดภาษี 90% มีผลใช้บังคับ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  รายละเอียด : พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ลดภาษี 90% มีผลใช้บังคับ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน