ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก จะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยการออกสัมภาษณ์เจ้าของที่ดินและเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา สังเรืองข์ และทีมงาน เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
*** จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินและเจ้าของทรัพย์สิน โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล ***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน