ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
*** เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2564 ***
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน