ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์กำหนดการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
  รายละเอียด : ด้วยเจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การ เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 - 17 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1330 คน