ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : สามารถยื่นแบบประเมินได้ตั้งวันที่ 4 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65
***********************
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนารายได้
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
ในวันและเวลาราชการ หรือ
สแกน Qr Code Line งานภาษี อบต.หินตก
โทรศัพท์ 075-497271 ต่อ 17
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 522 คน