คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ม.ค. 2562
2 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 มิ.ย. 2560
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
07 มิ.ย. 2560
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 มิ.ย. 2560
5 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
0
07 มิ.ย. 2560
6 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
07 มิ.ย. 2560
7 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
07 มิ.ย. 2560
8 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
07 มิ.ย. 2560
9 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๙๙ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
0
07 มิ.ย. 2560
10 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
0
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2