ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศาลาแขก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 พ.ย. 2561
2 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 ต.ค. 2561
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกต้นเหรียง หมู่ที่ 12 - สะพานคลองแห้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ก.ย. 2561
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 ก.ย. 2561
5 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายสามัคยาราม-ทุ่งหล่อ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ก.ค. 2561
6 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 พ.ค. 2561
7 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าคีรีราษฎร์ – บ้านนางสงวน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 เม.ย. 2561
8 ประการศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายข้างวัดถลุงทอง –สะพานหินตก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 เม.ย. 2561
9 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้ามัสยิด-ป่ายาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 มี.ค. 2561
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12