ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-02 สายปรายราง – วัดวิภาวดีรังสิตาราม หมู่ที่ 11 บ้านพรุชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
03 พ.ย. 2563
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ดาวน์โหลดเอกสาร
380
02 มิ.ย. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
22 เม.ย. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทิพย์สมยา หมุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
22 เม.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
396
03 ธ.ค. 2562
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศาลาแขก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
15 พ.ย. 2561
7 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
31 ต.ค. 2561
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกต้นเหรียง หมู่ที่ 12 - สะพานคลองแห้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
28 ก.ย. 2561
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
373
24 ก.ย. 2561
10 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายสามัคยาราม-ทุ่งหล่อ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12