ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจงานจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปลายราง หมู่ที่ ๑๐ -วัดถลุงทอง หมู่ที่ ๑
14
16 เม.ย. 2564
2 ประกาศตรวจงานจ้างจ้างโครงการขุดลอกคลองขุนพังบริเวณสะพานภูธาร หมู่ที่ ๒
21
08 เม.ย. 2564
3 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๑-๐๒ สายปลายราง-วัดวิภาวดีรังสิตตาราม หมู่ที่ ๑๑ บ้านพรุชิง
28
24 มี.ค. 2564
4 ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง-เขตเทศบาล หมู่ที่ ๔
30
23 มี.ค. 2564
5 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยโป๊ะ-บนควน หมู่ที่ ๘
29
19 มี.ค. 2564
6 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาภูเขาคลองขุนพัง จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๘
33
19 มี.ค. 2564
7 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างบ้านนายพินโย หมู่ที่ ๕
32
18 มี.ค. 2564
8 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายคุณณรงค์-ห้วยไม้แก่น (บริเวณสวนครูชะลอ) หมู่ที่ ๒
33
08 มี.ค. 2564
9 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเพ็ญมิตรซอย ๑ (นางเด็จ-นายแปลก) หมู่ที่ ๗
32
04 มี.ค. 2564
10 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามัคยาราม ซอย ๒ (นายเฉลียว) หมู่ที่ ๗
35
02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13| | 14| | 15| | 16| | 17| | 18| | 19| | 20| | 21| | 22| | 23| | 24| | 25| | 26| | 27| | 28| | 29| | 30| | 31| | 32| | 33| | 34| | 35| | 36| | 37| | 38| | 39| | 40| | 41| | 42| | 43| | 44