การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ก.พ. 2564
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
354
30 ม.ค. 2564
3 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
368
13 ม.ค. 2564
4 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ม.ค. 2564
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
353
30 ก.ย. 2563
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
366
13 ก.ย. 2563
7 ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
362
13 ก.ย. 2563
8 คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
363
13 ก.ย. 2563
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
13 ก.ย. 2563
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
13 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2