การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
1576
08 ก.พ. 2564
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2712
30 ม.ค. 2564
3 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1915
13 ม.ค. 2564
4 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1564
13 ม.ค. 2564
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
1907
30 ก.ย. 2563
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1919
13 ก.ย. 2563
7 ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1919
13 ก.ย. 2563
8 คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
1914
13 ก.ย. 2563
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1908
13 ก.ย. 2563
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1903
13 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2