แหล่งท่องเที่ยว
 
จุดชมวิว ควน 18 ชั้น

  จุดชมวิว ควน 18 ชั้น บ้านเขาวัง
  จุดชมวิว ควน 18 ชั้น บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
[ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 15:37 น. ]